¿Qué es un mapa geológico?

Este es parte de un recurso didàctico que he encontrado en una fantástica web: L’Institut Geològic de Catalunya. Con su permiso y como dentro de poco estudiaremos cómo se realizan y estudian los mapas geológicos, he considerado transcribir cuáles son las fases para realizar uno. Espero que sea de vuestro gusto. Està en CATALÀ

Aprèn a interpretar un mapa geològic

Definició de mapa geològic

Un mapa geològic és la representació, sobre un mapa topogràfic, dels diferents tipus de roques que afloren a la superfície terrestre i els tipus de contactes entre elles. Per distingir les roques s’utilitzen colors. En un mapa geològic també s’hi reflecteixen les estructures tectòniques (plecs, falles, etc), jaciments fòssils, fonts, recursos minerals, etc.

Per a què es fan els mapes geològics
La realització delsmapes geològics respon a la necessitat de conèixer el territoriper fer-ne un ús responsable, tant del propiterritoricom a recurs natural, com dels recursos minerals que en ell es troben.
Per què es publiquen

La publicació dels mapes geològics obeeix al compromís de divulgació del coneixement que es té sobre la naturalesa del territori.

Com es fa un mapa geològic?

diagrama_cartografia

Per a realitzar un mapa geològic, existeixen una sèrie de passos:

Estudis previs
  • Cerca de publicacions o documents públics sobre treballs geològics previs realitzats a la zona a cobrir amb la cartografia geològica a realitzar.
  • Estudi de les característiques del relleu de la zona a cartografiar: fotointerpretació geològica, ortofotoimatges i anàlisi de models digitals d’elevació del terreny.

Treball de camp

Cerca de roques

El geòleg fa una sèrie d’itineraris pel camp buscant afloraments de roques.

Situació roques

Quan troba un aflorament, el situa sobre el mapa topogràfic o sobre la foto aèria. Unes ulleres anomenades estereoscopis, li permeten veure les fotos aèries en relleu.

Identificació "in situ"

Amb un martell i una lupa, identifica la roca i hi busca fòssils, que sovint acostumen a ser de mida mil·limètrica.

Mesures

Amb una brúixola de geòleg, amb clinòmetre i nivell, mesura el cabussament dels estrats, l’esquistositat, les falles, les lineacions, etc.

Presa de dades

En una llibreta de camp, apunta el número d’estació i, a continuació, totes les dades observades i mesurades (cabussament, litologia, fòssils, mostres, etc.). Sovint fa esquemes de la disposició de les capes.

Treball de gabinet

Amb el coneixement de les dades del subsòl i les dades de la geologia de superfície adquirides amb el treball de camp, el geòleg dedueix l’estructura dels materials molts metres per sota la superfície del terreny.

Mapa togràfic

Sobre el mapa topogràfic col·loca un polièster transparent, on situa les estacions observades al camp. A cada estació s’hi indica el cabussament de les capes i altres observacions.

Traça del tall geològic

Situa els límits entre les unitats rocoses observades. Els interpola i traça les línies de contactes. Si el cabussament de les capes és proper a l’horitzontal, els contactes són molt sinuosos (com les corbes de nivell), en canvi, si és proper a la vertical els contactes seran línies rectes.

Per interpretar el mapa, el geòleg realitza una sèrie de talls geològics, perpendiculars a les estructures.

Talls geològics

Aquests talls poden posar en evidència una sèrie de problemes que el geòleg no pot solucionar amb les dades que té. Aleshores cal tornar al camp per obtenir més dades, ja sigui en zones on no havia estat, o bé tornar als mateixos llocs per tal de completar o corregir-ne la interpretació. Així s’inicia un cicle que finalitza quan el geòleg considera que el mapa té la qualitat adequada.

Consulta i interpretació de les dades del subsòl disponibles:

  • Perfils sísmics
  • Pous d’exploració d’hidrocarburs
  • Sondeigs d’aigües

Dades de laboratori: mostres de superfície

  • Datacions paleontològiques
  • Datacions radiomètriques
  • Anàlisi geoquímica
  • Estudis petrològics
  • Estudis paleoambientals
Anuncios

Comentarios desactivados en ¿Qué es un mapa geológico?

Archivado bajo Mapa Geológico

Los comentarios están cerrados.